Insightee

Případová studie - Gaming

Trojnásobný obrat z nových hráčů

Klient: Craneballs Studios

Craneballs logo

Craneballs je herní studio se sídlem v České republice. Vytváří akční hry pro chytré telefony a tablety, které lze stahovat z obchodů s aplikacemi. Hry často získávají velmi vysoká hodnocení. Proto jsou v hráčské komunitě známé.

Výzva

Matěj Rejnoch a jeho tým se o našich úspěších dozvěděli ještě před naším setkáním. Během našeho prvního rozhovoru jsme si uvědomili, že jejich největšími problémy jsou získávání hráčů a monetizace ve hře. Jelikož je Craneballs startup, potřebují růst. Takže zvýšení příjmů bylo hlavním cílem.

Dostali jsme všechna data o zákaznících ze hry Overkill 2 a požádali nás, abychom ukázali, co umíme.

Řešení

Náš model behaviorální segmentace jsme použili na všechny finanční transakce všech hráčů hry Overkill 2. To nám pomohlo odhalit “VIP segment” mezi hráči. VIP jsou hráči, kteří mají nejvyšší sklon k opakovaným nákupům ve hře a utrácejí více peněz než průměrně platící hráči.

S tímto seznamem v ruce Craneballs vytvořili Facebookový okruh uživatelů a připravili dvě akviziční kampaně. První kampaň byla maximálně cílená a připravená, jak jen mohla. Druhá kampaň byla úplně stejná, ale navíc cílila na podibný okruh uživatelů, odvozený od námi připraveného okruhu.

Obě kampaně jsme nechali běžet současně po dobu dvou týdnů. Naše kampaň měla víceméně stejnou míru otevření, kliknutí a instalací a rozpočet jako kampaň Craneballs. Když jsme však porovnali příjmy v čase z obou kampaní, jednoznačně zvítězila ta naše.

Dosažené výsledky

Náš způsob vedení akvizičních kampaní na Facebooku se ukázal jako velmi efektivní. Podařilo se nám zvýšit příjmy, zisk i průměrný počet nákupů ve hře.

O 231 % vyšší příjmy ve srovnání s předchozími obvyklými kampaněmi.

Naše kampaně vykázaly zvýšenou návratnost investic o 45,8 % ve srovnání s obvyklými kampaněmi.

Počet nákupů ve hře se zvýšil o 63 % díky naší schopnosti najít ideální publikum.

"V porovnání s nejlepšími stávajícími kampaněmi jsme dosáhli o 45,8 % vyšší návratnosti investic, o 231 % vyšších příjmů a o 63 % více nákupů díky schopnosti najít ideální publikum."
Matej Rejnoch
Matej Rejnoch
Business Development Manager at Craneballs Studios

Další případovky

Chcete i vy snadno zlepšit váš byznys?

Služba a metoda

pro obchodní vhledy

Datový koučink

k ovládnutí síly skryté v datech

Školení ve firmách

jak dělat BI metodicky a správně