Insightee

Služba a metoda pro obchodní vhledy

zajistí chytřejší B2B prodej a vyšší retenci klientů

Proměníme vaše firemní data v hloubkové vhledy pro Vás a chytrá doporučení pro vaše obchodníky.

 • Obchodníci zlepší vztahy s klienty
 • Klienti budou častěji a více objednávat
 • Retence a tržby se vám zvýší

Zákazník býval loajální,
ale už delší dobu neobjednal...

Obchodní oddělení někdy mívá tolik práce, že ne vždy podchytí zásadní změny u klientů…

No reordering
Customer churn detection

Služba Insightee to zjistí,

protože průběžně analyzuje všechna prodejní data.

Insightee posílá obchodníkovi informaci,

že se má klientovi ozvat a proč.

Upřesní obchodníkovi, co se s klientem děje, co z toho plyne dobudoucna a co je vhodné v dané situaci udělat.

Actionable sales insights
Salesperson calling

Obchodník se klientovi ozývá,

komunikuje s klientem relevantně, protože v Insightee názorně vidí dosavadní průběh a dynamiku klientova životního cyklu.

V nejsilnější verzi nástroje obchodník vidí i doporučené produkty, u kterých je pravděpodobnost objednávky u daného klienta nejvyšší.

 

Klient je rád, že s ním obchodník jedná ve správný čas, rozumí mu a mluví k věci.

Klient znovu objednává,

obnovila se jeho loajalita a udržely se tržby.

Customer loyalty

...a takových typických "klíčových momentů"
Insightee automaticky rozpoznává více než 40...

Podívejte se na videoukázku, jak služba funguje.

Pro české klienty je samozřejmě k dispozici vše i v češtině.

Jak probíhá zpracování dat

 • Napojíme se na libovolný ERP či CRM sytém nebo jiný datový zdroj. Je to pro nás snadné.
  SAP, ABRA, Helios, případně Raynet, Salesforce, Pipedrive nebo databáze či Excel, atd. – žádný problém.
 • Aktualizace, zpracování a analýza dat probíhá automaticky přes noc. Ráno máte čerstvé poznatky.
 • Segmenty přizpůsobíme vašemu prodejnímu cyklu.
 • Případné nedostatky v kvalitě a konzistenci vašich dat podchytíme a ošetříme.

Kde možnosti ERP, CRM a reportingu končí,
tam Insightee začíná.

Insightee service on mobile and tablet

Tržby, predikované riziko odchodu klientů a další obchodní metriky uvidíte v mnoha kontextech, z různých úhlů pohledu.

 • Snadno zjistíte, kdo jsou Vaši strategičtí zákazníci, důležité produkty i klíčoví obchodníci.
 • Poznáte typické segmenty zákazníků a budete vědět, co s nimi dělat.
 • Odhalíte, které kombinace produktů, obchodníků či času mezi objednávkami jsou spojeny s neobvykle vysokým rizikem ztráty zákazníka.
 • Uvidíte a rychle doženete tržby z promeškaných objednávek.
 • Sortiment, který více kupují věrní zákazníci snadno porovnáte vůči oblíbeným položkám klientů se zvýšeným rizikem.
 
Službu nabízíme česky i anglicky.

Vyberte si hloubku analýzy a rozsah využití:

1. Manažerský
B2B dashboard

Základní verze pro menší firmy

Hloubková, multidimenzionální analýza B2B obchodu. Prodejní ukazatele v různých kontextech a souvislostech. Pružné zkoumání B2B obchodu z různých perspektiv.

Behaviorální segmentace zákazníků

Detekce strategických zákazníků, produktů a obchodníků

Klíčové metriky ovlivňující retenci a riziko odchodu zákazníků

Snadné zkoumání aktuální dynamiky a slabých míst obchodu

Detekce aktuálně promeškaných objednávek a tržeb kvůli nepravidelnosti v nákupním chování

Automatická průběžná aktualizace dat

CENA: € 1 000 za měsíc za 3 uživatele

 • Lepší přehled o firmě než kdy předtím
 • Nezávislý pohled na obchod skrze data
 • Rychlejší a chytřejší rozhodování
 • Okamžitý přístup ke klíčovým informacím
 • Přehled o silných i slabších místech vašeho obchodu
 • Souvislosti mezi zákazníky, produkty a obchodníky

2. Akční dashboardy
a chytrá doporučení

Střední verze pro většinu firem

Rozšířená paleta klíčových prodejních metrik

Podrobná analýza zákaznických portfolií obchodníků a manažerů

Dynamika a klíčové změny v životních cyklech zákazníků

Průběžná doporučení pro obchodníky při změnách chování klientů

Srozumitelný popis situace při konkrétní změně chování klienta. Zhodnocení predikce a očekávání vývoje retence klienta. Stručné doporučení pro konkrétní přístup k danému klientovi.

Příběh zákazníka jako názorný podklad pro cílený kontakt s klientem

Hloubková, multidimenzionální analýza B2B obchodu. Prodejní ukazatele v různých kontextech a souvislostech. Pružné zkoumání B2B obchodu z různých perspektiv.

Behaviorální segmentace zákazníků

Detekce strategických zákazníků, produktů a obchodníků

Klíčové metriky ovlivňující retenci a riziko odchodu zákazníků

Snadné zkoumání aktuální dynamiky a slabých míst obchodu

Detekce aktuálně promeškaných objednávek a tržeb kvůli nepravidelnosti v nákupním chování

Automatická průběžná aktualizace dat

CENA: € 2 000 za měsíc za 5 uživatelů

 • Zvýšená retence zákazníků
 • Kratší doba mezi objednávkami
 • Méně ztracených zákazníků
 • Problémy s klienty podchycené včas
 • Lépe připravení obchodníci
 • Přesnější komunikace s klienty

3. Dashboardy, doporučení
a predikce

Nejsilnější verze pro špičkové firmy

Na míru vytvořená predikce individuálního rizika odchodu klientů. Promítnutí individuálního rizika do všech dashboardů a doporučení.

Na míru vytvořený model doporučující individuální produkty pro jednotlivé zákazníky. Příběhy zákazníků s doporučenými produkty pro nejvyšší pravděpodobnost objednání.

Dashboardy rozšířené o analýzu sezónnosti prodejů

Přidání vašich vlastních kritérií pro ještě přesnější a výstižnější analýzu prodeje

Profily zákazníků obohacené o vypočítané segmenty, metriky a informace připravené pro neomezenou synchronizaci do vašich systémů

Rozšířená paleta klíčových prodejních metrik

Podrobná analýza zákaznických portfolií obchodníků a manažerů

Dynamika a klíčové změny v životních cyklech zákazníků

Průběžná doporučení pro obchodníky při změnách chování klientů

Srozumitelný popis situace při konkrétní změně chování klienta. Zhodnocení predikce a očekávání vývoje retence klienta. Stručné doporučení pro konkrétní přístup k danému klientovi.

Příběh zákazníka jako názorný podklad pro cílený kontakt s klientem

Hloubková, multidimenzionální analýza B2B obchodu. Prodejní ukazatele v různých kontextech a souvislostech. Pružné zkoumání B2B obchodu z různých perspektiv.

Behaviorální segmentace zákazníků

Detekce strategických zákazníků, produktů a obchodníků

Klíčové metriky ovlivňující retenci a riziko odchodu zákazníků

Snadné zkoumání aktuální dynamiky a slabých míst obchodu

Detekce aktuálně promeškaných objednávek a tržeb kvůli nepravidelnosti v nákupním chování

Automatická průběžná aktualizace dat

CENA: € 3 000 za měsíc za 10 uživatelů

 • Maximální retence zákazníků
 • Maximální využití síly vašich dat
 • Podchycené a využité sezónní vlivy
 • Maximálně důsledná a citlivá péče o klienty
 • Obohacené profily klientů pro vaše systémy
 • Zásadní zvýšení tržeb i zisku

Reference

Napište nám, ukážeme Vám demo