Insightee

Vytěžíme Vám peníze
z Vašich obchodních dat

Chytrou analýzou Vašich firemních dat

  • Udržíme rizikové zákazníky
  • Zvýšíme tržby
  • Ohlídáme obchodníky
  • Zkrátíme čas mezi objednávkami
  • Vyladíme Váš obchod

Metoda Insightee je speciálně navržená sada nástrojů, filozofie a osvědčených postupů, které spolehlivě zvyšují tržby našich klientů, prodejní ukazatele, věrnost zákazníků atd.

Stručně řečeno: Vydělá vám to peníze.

Přinášíme Vám přes 20 let zkušeností

Jsme tým odborníků z Prahy, kteří vaše data promění ve vyšší zisky.

Pomohli jsme více než stovce společností po celém světě získat přehled o tom, jak jejich podnikání funguje a jak jej zlepšit.

Efektivita těchto společností se zvýšila, stouply jim tržby i marže.
Vztahy se zákazníky a jejich věrnost se výrazně zlepšily.

Insightee Team

Metoda Insightee vyřeší kolísavý obrat firmy, nestálé zákazníky a další problémy typické pro velkoobchod:

Vybudování silného kanálu kvalifikovaných potenciálních zákazníků je klíčovým cílem prodejního týmu. Stejné úsilí by však mělo být vynaloženo i na udržení stávajících zákazníků.

Získání nového zákazníka vyžaduje více času, peněz a úsilí než udržení stávajícího, kde jste již prošli kroky k uskutečnění prodeje.

Jmenujte zkušené obchodníky do role account managerů. To vám pomůže vytvořit hlubší spojení s vaší stávající klientskou bází. Kromě toho, že udržíte klienty spokojené, odhalíte nové příležitosti spojené s růstem klientů a měnícími se potřebami.

Pokud je udržení zákazníků oblastí, se kterou se váš prodejní tým potýká, zjistěte, proč od vás odcházejí a co lze udělat, abyste je přiměli k tomu, aby zůstali.

I když nejsou nespokojeni, zpětná vazba bude pro vás cenná při tvorbě retenční strategie.

Mnoho obchodních manažerů říká, že by raději zůstali u podniků, které znají, než aby provedli změnu, kvůli zvýšenému riziku a investicím.

Když se zaměříte na udržení zákazníků, nastolíte loajalitu, vytvoříte silnější vztahy se zákazníky a nakonec vám to umožní i lépe předvídat tržby.

Kromě toho vám metoda Insightee umožňuje identifikovat zákazníky s vysokým rizikem odchodu a jednat včas, abyste si je udrželi.

V průměru tráví obchodní zástupci většinu času neprodejními aktivitami.

Zamyslete se na chvilku.

Představte si, že by váš dělník pracoval pouze po třetinu pracovního času. Nebo že by váš webový designér byl produktivní pouze 13 hodin v týdnu.

To nedává smysl. Brzy byste byli na mizině.

Díky nám budou vaši prodejci trávit svůj čas účelněji.

Mnohdy jim čas ubírá ruční vkládání dat. Napsání jednoho e-mailu jim může trvat klidně celý den. Možná mají potíže s dohledáním správných informací, aby se připravili na prodejní hovor.

Nabízíme řešení.

To, že jste vždy něco dělali určitým způsobem, neznamená, že neexistuje lepší způsob, jak to dělat.

Jako obchodní zástupce můžete volat o sto šest a posílat ty nejlepší e-maily, ale pokud cílíte na špatné potenciální zákazníky, na ničem z toho nezáleží; nebudete moci uzavřít obchod.

Přestaňte ztrácet čas s nekvalifikovanými prospekty a jděte po lidech, kteří s největší pravděpodobností nakoupí.
Udělejte to tak, že zjistíte, kdo jsou vaši současní strategičtí zákazníci.
S metodou Insightee je to snadné.

Pak se podívejte, co mají společného.
Vytvořte nebo upravte svůj stávající profil ideálního zákazníka (ICP).

ICP je podrobný profil tvořený kombinací firmografických a behaviorálních charakteristik, které definují nejlepší klienty firmy.
Pomocí tohoto profilu vyvíjejte měřitelné strategie dosahu, které tyto nejlepší zákazníky dobře zkonvertují.

Marketing se zlobí na Sales, protože nevěnují potenciálním zákazníkům, a prodejní tým je naštvaný na marketing, protože jim posílá nekvalifikované potenciální zákazníky.

Pro růst a úspěch firmy je soulad prodeje a marketingu zásadní.

  • Společnosti se silným prodejem a marketingem dosahují vyššího ročního tempa růstu.
  • Společnosti se špatnou sladěností prodeje a marketingu často zaznamenávají pokles příjmů.
  • Prodej a marketingové sladění může generovat mnohem více příjmů z marketingu.
  • Když prodejní a marketingové týmy spolupracují, společnosti zaznamenají vyšší míru věrnosti zákazníků a vyšší zisk z prodeje.

Metoda Insightee vám umožní najít průsečík vašich strategických zákazníků a strategických produktů.

Budete schopni zjistit, kde se skrývá potenciálně vysoké riziko odchodu zákazníků vs. co je činí loajálními.

Už nebudete muset jen hádat.

Budete mít potřebné podklady k zajištění souladu.

Digitální věk posunul způsob, jakým každý podniká, kupředu. Bez využití výhod technologie oddaluje výsledky kvůli neefektivitě.

Existují například nástroje, které usnadňují práci prodejních týmů a zjednodušují procesy v B2B prodeji.

Nejsou to jen CRM systémy, cloudové technologie, nástroje pro analýzu dat, správu obsahu nebo software pro automatizaci prodeje, co je klíčem k úspěchu.

Prodejní nástroje a aplikace, které poskytujeme, vám umožní dělat prodejní aktivity účelně.

Vaše data a metoda Insightee vám umožní rozpoznat klíčové okamžiky ke kontaktu s každým konkrétním zákazníkem spolu s vhodným tématem k diskusi.
Uvidíte, že objednávky k vám budou plynout častěji a s menším úsilím.

A další…

Velkoobchod výrazně zlepšujeme například distribuční firmě Solight z Hradce Králové

Firma Solight je významným distributorem elektroniky na českém trhu. Roční obrat firmy se blíží k miliardě korun. Jejich obchodníci zodpovídají za vztahy s tisícovkami aktivních odběratelů.

Riziko odchodu a ztráty velkých a věrných odběratelů nebylo před nasazením Insightee snadné odhadnout. Dopady však bývaly velmi zásadní. 

Po napojení na data z ERP systému ABRA jsme službu Insightee zprvu záměrně zprovoznili jen části obchodníků. Aby bylo jasně vidět, jak se jim obchod nově daří ve srovnání se zbytkem.

Obchodníci dostávají chytrá upozornění. Když se typické chování některého zákazníka změní, vědí, co mají dělat a rychle podchytí situaci.

Obchodní ředitelé mají k dispozici celkový hloubkový přehled o firmě. Snadno odhalují příčiny rizika odchodu zákazníků a dělají správná rozhodnutí.

Protože máme sílu metody Insightee ověřenou i z řady jiných firem, výsledky A/B testu nás nepřekvapily.

 

Míra retence zákazníků se zvýšila na 87%

Obvyklá míra retence bývala u testovací skupiny 74% a u srovnávacího vzorku 85%. Po nasazení služby Insightee došlo ke zvýšení na 87% v obou skupinách.

Znamená to tedy, že při používání Insightee začalo opakovaně objednávat o 13% více zákazníků, než bývalo do té doby obvyklé.

 

Uživatelé Insightee dosáhli o 70% vyššího růstu obratu

Firma měla na podzim 2022 celkově úspěšné období. Ovšem nárůst obratu, který přinesli obchodníci používající Insightee, byl průměrně o 70% vyšší než u zbytku.

Obrat se obchodníkům proporcionálně zvýšil zejména ve dnech, kdy dostávají naše chytrá upozornění o tom, co se s klientem děje, predikci toho, co se nejspíš stane a doporučení, co je vhodné udělat a při té příležitosti nabídnout.

 

Návratnost Insightee je více než desetinásobná

Změřili jsme, že související nárůst obratu je především důsledkem zvýšeného množství objednávek. Tedy zkrácení obvyklé doby mezi objednávkami. Průměrná hodnota objednávky se výrazněji nezměnila. Ještě se navíc zvýšila různorodost objednávaných produktů.

Při srovnání související hrubé marže vydělané díky Insightee navíc a celkových nákladů na Insightee je patrné, že má naše služba přibližně čtrnáctinásobnou roční návratnost.

Firmě se tím nepřímo vrací i investice do ERP systému, ve kterém poctivě shromažďují svá data.

Je fakt, že mají i mnoho různých manažerských, analytických a provozních reportů. Vytvářeli je specialisté, jak nejlépe uměli. Ti byli neméně drazí.

Ovšem pak jsme přišli my, tým Insightee. Vzali jsme jejich firemní data – a zisk jsme jim chytře, snadno a rapidně zvedli.

 

A co vy, znáte riziko odchodu každého vašeho klienta?

Využíváte Vaše firemní data na maximum nebo leží v drahém systému ladem?

Vědí vaši obchodníci, které produkty jednotliví klienti koupí spíš než jiné?

Znáte podrobné souvislosti, u kterých zákazníků, produktů a obchodníků dochází k největším ztrátám obratu?

My to z Vašich dat vydolujeme.

Získejte knowhow

k ovládnutí síly skryté v datech

Používejte službu

která vám dá akční vhledy každý den

Pojďte si popovídat

o vhledech, jaké potřebujete vy

Ceníme si spolupráce s

THIMM logo
Oriflame Sweden logo
McCANN Group logo
Velkoobchod Solight logo
24 Vision logo
Lokál logo
Bluejet logo
Blindshell logo
NBA logo
CGTrader logo
Bow&Drape logo
Ministry of Regional Development CZ logo

Reference

Příběhy úspěšných firem z různých oborů

Mirek Cerny, Insightee CEO, showing the case studies

Zvolte si, co dál

Získejte knowhow

k ovládnutí síly skryté v datech

Používejte službu

která vám dá akční vhledy každý den

Pojďte si popovídat

o vhledech, jaké potřebujete vy